پکینگ شفت

پکینگ شفت

شرکت هیدرولیک صنعت با توجه به اطلاعات خود و تجربه حاصل از چندین سال به معرفی چکیده ای از اطلاعات تعدادی از پکینگ های مرسوم بازار جهانی میپردازد و راه حلی مناسب را در اختیار مشتری جهت انتخاب پکینگ مناسب در سیلندر (جک) مورد نظر را دارد.
می 15, 2020
سیل یک طرفه برای شفت در شرایط خاص

سیل یک طرفه برای شفت در شرایط خاص

• سیل یک طرفه برای شفت • جا زدن راحت • تاثیرآببندی عالی همچنین در فشار پایین • اصطکاک کم به دلیل وجود منجید
آوریل 23, 2020
سیل یک طرفه برای شفت مطابق با ISO 5597

سیل یک طرفه برای شفت مطابق با ISO 5597

سیل یک طرفه برای شفت مطابق با ISO 5597 بسیار مقاوم استاتیک و پویا اصطکاک کم، حرکت صاف حتی در سرعت های کم، مقدار تغییر شکل پویا به عنوان یک سیل تنها یا سیل ثانویه در سیستم های آب بندی استفاده شود.
آوریل 29, 2019

پکینگ گلویی یکطرفه در جک هیدرولیک برای محوطه های استاندارد، مطابق با ISO 5597.

بسیار مقاوم استاتیک و پویا فشرده سازی شده، زبری سطح بالاتر در پایه شیار مجاز است طراحی شده برای فضا با شعاعی محدود شده است