پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی تنظیم شده در بخش منجید مطابق با ISO 5597.

سیل یکطرفه
سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
packing 4
پکینگ با حلقه پروفیل الاستومر به عنوان یک جزء پیش بار.
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی تنظیم شده در بخش منجید مطابق با ISO 5597.

packing 3

پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی

جا زدن راحت
اثر آببندی عالی همچنین در محدوده فشار پایین
اصطکاک کم به دلیل بخشی از منجید

هیدرولیک صنعت

دیدگاه ها بسته شده است