معرفی پکینگ (سیل آببندی)

فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597

بسیار مقاوم استاتیک و پویا. لبه آببندی اضافی، مانع از ورود خاک به مقدار زیادی می شود. توصیه می شود برای استفاده در ترکیب با گردگیر […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
سیل یکطرفه

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار

بسیار مقاوم استاتیک و پویا.فشار بالا و استفاده از گپ بیشتر مجاز است.لبه آببندی اضافی جلوگیری از ورود خاک به مقدار زیادی میشود.مقدار تغییر شکل کم، […]
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی تنظیم شده در بخش منجید مطابق با ISO 5597.

پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی جا زدن راحت اثر آببندی عالی همچنین در محدوده فشار پایین اصطکاک کم به دلیل بخشی از منجید هیدرولیک صنعت
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
packing 4

پکینگ با حلقه پروفیل الاستومر به عنوان یک جزء پیش بار.

مقاومت بسیار بالای فشار مقاومت اکسترودر بسیار خوب است طراحی مانع از چرخش می شود فشار تماس بالا با توجه به حلقه لاستیکی مقاومت بالا در […]