(سیلندر) جک هیدرولیک پایه دار

فروردین ۲۴, ۱۳۹۸
جک هیدرولیک پایه دار

جک هیدرولیک پایه دار

این جک با توجه به محدودیت فضای کاری مصرف کننده در قسمت گلویی جک از واسطه ای برای جا نمایی پکینگ ها استفاده شد و در […]
فروردین ۲۶, ۱۳۹۸

جک هیدرولیک پایه دار ( ریلی )

پایه دار ۲
فروردین ۲۶, ۱۳۹۸

جک هیدرولیک آسانسوری

آسانسوری
فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

جک هیدرولیک فلنج دار

فلنج دار