فلنج ته

فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

جک هیدرولیک فلنج دار

فلنج دار