سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597

جک هیدرولیک کمربند دار
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
سیل یکطرفه
سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597

سیل شفت

بسیار مقاوم استاتیک و پویا.
لبه آببندی اضافی، مانع از ورود خاک به مقدار زیادی می شود.
توصیه می شود برای استفاده در ترکیب با گردگیر یکطرفه همراه شود.

دیدگاه ها بسته شده است