سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸
پکینگ یک تکه با اورینگ لاستیکی تنظیم شده در بخش منجید مطابق با ISO 5597.
فروردین ۲۸, ۱۳۹۸

سیل یکطرفه شفت مطابق با ISO 5597. بک آپدار

سیل یکطرفه

بسیار مقاوم استاتیک و پویا.
فشار بالا و استفاده از گپ بیشتر مجاز است.
لبه آببندی اضافی جلوگیری از ورود خاک به مقدار زیادی میشود.
مقدار تغییر شکل کم، توصیه میشود استفاده با گردگیر یکطرفه همراه شود.

دیدگاه ها بسته شده است