جک هیدرولیک فنر دار

جک هیدرولیک فنر دار

جک هیدرولیک فنر دار: در این نوع از جک های هیدرولیکی می توان در یکی از دو سمت جک فنر بکار برد تا جک هیدرولیکی بر اثر نیروی فنر به موقعیت اول خود باز گردد.

انواع جک هیدرولیک فنر دار

خرداد ۴, ۱۳۹۸
برگشت با فنر

یکطرفه برگشت با فنر

شرکت یکتا هیدرولیک صنعت غرب بر اساس سفارش شرکت بخش خصوصی طراحی و ساخت این جک هیدرولیک یکطرفه برگشت با فنر را انجام داد و با […]